Artıq çəki həyatı qısaldır

Artıq çəki və piylənmə yalnız estetik problem deyil.
Müxtəlif xəstəliklərin (şəkərli diabet, hipertoniya, artroz və s.) yaranmasına səbəb olaraq, sağlamlığa nəzərə çarpan dərəcədə ziyan vurur. Insanı passiv, az hərəkətli həyata vadar edir. Bir sözlə həyat keyfiyyətini aşağı salır.
Vital Klinikada bədən formasının korreksiyası və arıqlama müxtəlif metodikalar və onların kombinasiyaları (bir neçəsi birgə) ilə aparılır.
Bizim şüarımız , çəki azaldarkən---“Sağlamığa ziyan vurmamaq, pasientə individual yanaşmaq”.
Ilk öncə pasient tam müayinə olunur, onun sağlamlıq durumu, psixoloji vəziyyəti dəyərləndirir.
Sonra pasientin arzu və istəkləri, hansı müddətə, nə qədər çəki salmaq istədiyi öyrənilir. Mümkün olan variantlar təqdim olunur.
Ilk növbədə pasientə konservativ arıqlama yəni əməliyyatsız çəki salma proqramı təklif olunur. Bəzən bu abdominoplastika əməliyyatından öncə də tövsiyyə olunur.Bu proqram” İtalyan arıqlama proqramı” əsasında hazırlamnış, uzman doktor dietoloq endokrinoloqun nəzarəti altında həyata keçirilir. Pəhriz, Idman, fizioterapiya, iynəbatırma (akupunktura), psixoterapiya və s. 15-20 gün ərzində ev və ya stasionar (xəstəxana) şəraitində aparılır (1 kurs). Ehtiyac olarsa müalicə kursu artırılır. Г‡əki salma ilə eyni zamanda, yanaşı gedən xəstəliklərin müalicəsi də aparılır.

LİPOSAKSİYA (Lipoasperasiya)
Liposaksiya bədənin müxtəlif nahiyyələrində - boyun, bud, diz, qarının ön və yan divarlarında kürəkdə, qolda toplanmış artıq piyin xüsusi aparat vasitəsilə götürülməsi.

ABDOMİNOPLASTİKA (Qarının plastikası)
Abdominoplastika –qarın fartukunun əməliyyat yolu ilə ləgvi. Abdominoplastika zamanı bel incəlir, qarnın ön divarında olan artıq piy, artıq dəri götürülür.

MƏDƏ KİГ‡İLTMƏ ƏMƏLİYYATIOrta və ağır piylənmə zamanı olunur. Mədə kiçiltmə əməliyyatı kəsiksiz, laparoskopik üsulla aparılır, orqanızm üçün tam təhlükəsizdir. Qısa müddətdə 30-40 kg və daha çox çəki itirmək imkanı verir. Itirilmiş çəki geri qayıtmır.


онлайн резервация

Онлайн зарегистрируйтесь, и в удобное для вас время, без очереди воспользуйтесь услугами нашей клиники.