Uşaqlıq boynu eroziyası (selikli qişanın displaziyası)

Selikli qişanın çevrilməsi, uşaqlıq boynunun doğuş və ya abort zamanı cırılması, xronik endoservisit nəticəsində yaranır.

Simptomları: epiteli defekti (əsil eroziya) tünd qırmızı rəngli olur, toxunarkən qanayır. Sadə (hamar səthli), vəzili və papillyar (defekt səthində çıxıntıların olması) formaları ola bilər.

Diaqnozu boyun nahiyyəsinə ginekoloji baxış, kolposkopiya və eroziya səthindən götürülmüş yaxmanın sitologiyası əsasında qoyulur.
Xərçəng prossesi, leykoplakiya. Servikal kanal, selikli qişanın ektropinu ilə differensasiya aparılmalıdır.

Müalicəsi: balıq yağı, vazelin yağı ilə antibiotik emulsiyaları ilə isladılmış tamponlar, diatermokoaqulyasiya, lazerterapiya və.s.


онлайн резервация

Онлайн зарегистрируйтесь, и в удобное для вас время, без очереди воспользуйтесь услугами нашей клиники.