Dermatologiya


Dermatologiya - dəri, selikli qişa, tüklər və dırnaqların quruluşunu və funksiyasını, həmçinin dəri xəstəliklərinin diaqnostikasını və müalicəsini öyrənən, kliniki təbabətin bir sahəsidir. Dəri xəstəlikləri geniş yayılıb, həkimə ambulator müraciərlərin 15%-ni məhz dəri xəstəlikləri ilə bağlı şikayətlər təşkil edir. Dəri xəstəliklərinin bir hissəsi keçidir, yəni bir insandan digərinə yoluxa bilir. Dəri xəstəliklərinə çox yayılmış dermatitlər, ekzemalar, civzələr, herpes, psoriaz, dərinin göbələk xəstəlikləri və s. aiddir. Dermatologiya zöhrəvi xəstəliklərlə (venerologiya) sıx əlaqədardır.

Qaşınma


онлайн резервация

Онлайн зарегистрируйтесь, и в удобное для вас время, без очереди воспользуйтесь услугами нашей клиники.