Real arıqlama

LİPOSAKSİYA (Lipoasperasiya)Liposaksiya - Bədənin qeyri-mütənasib piylənməsinin vakuum vasitəsilə, artıq piy toxumasının götürülməsi yolu ilə korreksiya üsuludur.
Liposaksiya zamanı bədənin müxtəlif nahiyyələrində - boyun, bud, diz, qarının ön və yan divarlarında kürəkdə, qolda toplanmış artıq piyin xüsusi aparat vasitəsilə götürülür. Liposaksiyanı 20-ci əsrin estetik cərrahiyə sahəsində inqilabi nəaliyyəti adlandırmaq olar. Liposaksiya zamanı həm çəki azalır, həm bədən forması korreksiya olunur, eyni zamanda liposaksiya zamanı dəri altına yığılan kök hüceyrələr geri sorularaq orqanizmə autobiostimulyasiya verir. Nəticədə orqanizmin cavanlaşmasına, xroniki xəstəliklərin geriyə inkişafına, qadınlarda və kişilərdə cinsi funksiyanın aktivləşməsinə səbəb olur.
Hormonal piylənmə zamanı liposaksiya hormonal balansı qaydaya salır. Liposaksiya həm gözəlləşmək həm də sağlamlıq üçün faydalıdır.

ABDOMİNOPLASTİKA (Qarının plastikası)Abdominoplastika ifrat köklüyün korreksiyasında qarının ön divarında yaranmış və ağır hallarda önlüyü xatırladan piy yığıntısından ibarət lazımsız dəri qatının ləğv edilməsində, doğuşdan sonra dərinin dartılması, striyaların (zolaqların) ləgvi və qarnın sallanmasının korreksiyasında istifadə olunur. Beləliklə abdominoplastika vasitəsilə qarın nahiyyəsində yaranmış bir sıra estetik problemlər köklü surətdə həll oluna bilər. Abdominoplastika zamanı bel incələşir, qarnın ön divarında olan artıq piy, artıq dəri götürülür. Əməliyyat kosmetikdir, gözə çarpan izlər olmur. Xəstəxanada 1 gün qalıqsan. Bir həftəyə aktiv həyata qayıtmaq olur.

MƏDƏ KİГ‡İLTMƏ ƏMƏLİYYATIBədən çəkisinin həddən artıq çox olması zamanı mədə kiçiltmə əməliyyatı məsləhət görülür. Belə piylənmə ayaq, bel ağrılarına səbəb olur, ürək damar və oynaq hərəkət sisteminin fəaliyyətini pozur, şəkərli diabet, hipertoniya xəstəliyinin yaramnasına səbəb olur. Bu əməliyyat nəticəsində çəki surətlə azalır, 30-40 kg və daha çox ağıqlama mümkün olur, bir daha çəki yığma təhlükəsi olmur.
Mədə kiçiltmə əməliyyatı kəsiksiz laparoskopik üsulla aparılır, örqanızm üçün tam təhlükəsizdir. Əməliyyatdan sonra piylənmə ilə əlaqədar yaranmış yanaşı xəstəliklər geriyə inkişaf edir. Hərəki aktivlik pərpa olunur. ziyansız sağlam arıqlama. Vital Klinikada Mədə kiçiltmə əməliyyatıNI
Amerika xəstəxanasında təcrübə keçmiş, bu sahədə mükəmməl biliyə sahib olan uzman dr. NAZİM bəy amerika üsulu ilə həyata keçirir.


онлайн резервация

Онлайн зарегистрируйтесь, и в удобное для вас время, без очереди воспользуйтесь услугами нашей клиники.