Məcidova Səltənət Paşa qızı

Baş həkim, Həkim-mama-ginekoloq

 +994 00 000 00 00

 Dil Bilikləri   Azərbaycan

Təhsil / Kurs haqqında məlumat

İllər

Müəssisə adı

Ölkə

-

-

Azərbaycan

-

-

Azərbaycan

-

-

Azərbaycan

İş təcrübəsi haqqında məlumat

İllər

Müəssisə adı

Ölkə

-

-

Azərbaycan

-

-

Azərbaycan

-

-

Azərbaycan