Stomatologiya

Stomatologiya dişlərin quruluşu, funksiyasını, xəstəliklərini öyrənən, bu xəstəliklərin müalicəsi və profilaktikası ilə məşğul olan tibbin bir sahəsidir. Stomatologiya həmçinin ağız boşluğu, çənə, üz və boynun dişlərlə qonşu sahələrinin xəstəlikləri ilə də məşğul olur. Müasir stomatologiya surətlə inkişaf edərək, ayrı-ayrı müstəqil sahələrə bölünüb: terapevtik stomatologiya, cərrahi stomatologiya, paradontologiya, uşaq stomatologiyası, implantologiya, estetik stomatologiya və s.


Karies
Estetik Stomatologiya
Endodantiya
İmplantasiya əməliyyatı
Süd dişləri
Süd dişlərində çürük və karies


online reservation

Before coming to the clinic to, at the appropriate time and the queue range of services Pre-register online and take advantage of the services at the appropriate time without waiting in the queue.