Seksopatologiya


seksopatologiya - seksual aktivliyin istənilən növ pozulmasının səbəblərini, müalicə metodlarını öyrənən tibbi sahədir. istər emosianal- funksional, istər də üzvü səbəbdən yaranan seksual disfunksiyalarla məhz həkim seksopatoloq məşqul olur.

İmpotensiya
Peyroni xəstəliyi
Psixoloji impotensiya
Cinsi zəifliyin dərmansız aradan qaldırılması
Tez boşalma-erkən eyakulyasiya


online reservation

Before coming to the clinic to, at the appropriate time and the queue range of services Pre-register online and take advantage of the services at the appropriate time without waiting in the queue.