Psixi xəstəliklər

Psixiatriya - psixi xəstəliklərin yaranma səbəblərini, inkişaf mexanizmlərini, kliniki əlamətlərini, yayılmasını öyrənən, onların diaqnostika, müalicə və profilaktika metodlarını təkmilləşdirən, hərbi və məhkəmə ekspertizası, sosial təhlükəli xəstələrin izolyasiyası, xəstələrin sosial reabilitasiyası qaydalarını tənzimləyən kliniki tibbi sahədir. Ећizofreniya, MDP, anadangəlmə və qazanılma ağıl zəifliyi kimi ağır xroniki psixi xəstəliklərlə yanaşı nevrozlar, şəxsiyyət aksentuasiyaları, yüngül depressiyalar kini sərhəddə yerləşən psixopatologiyaları özündə birləşdirən psixiadriya son illər ən aktual tibbi sahələrdən birinə çevrilib. XXI əsr depressiya əsri adlandırılır. Müasir psixiatriyada dərman müalicəsi ilə yanaşı müxtəlif psixoterapevtik metodlar, fizioterapiya üsulları geniş tətbiq olunur.Psixoterapevt M.Rzayeva
Vital Klinika 012 437 52 20 | 050 377 44 44


Autogen məsq
Uşaqlarda Aqressiya
Temperament
Psixoanaliz
Jestlərin dili
Psixoloji impotensiya
Əsəbilik
Xroniki Yorğunluq Sindromu
Nevroz
Panika halları
Fobiyalar
Mizofobiya
Autizm


online reservation

Before coming to the clinic to, at the appropriate time and the queue range of services Pre-register online and take advantage of the services at the appropriate time without waiting in the queue.