İnfeksion xəstəliklər

Infeksion xəstəliklərə- bakteriyalar, viruslar, parazitlər, göbələklər kimi patogen (xəstəlik törədən) mikroorqanizmlər tərəfindən törədilən xəstəliklər aiddir. bu xəstəliklər bilavasitə insandan insana keçə bildiyi üçün bunlara yoyuxucu xəstəliklər də deyilir. Infeksion xəstəliklər hava, su, məişət əşyaları vasitəsi ilə yoluxa bilər. Heyvanlardan insana keçə bilən xəstəliklərə zoonoz xəstəliklər deyilir. Infeksion xəstəliklər tək-tək (sporadik) təsadüf edə bilər. Bəzən isə xəstəlik kütləvi yoluxmalar- epidemiyalar şəklini alır. Orta əstlərdə tez-tez minlərlə insan həyatını qısa müddətdə aparıan, təhlükə xəstəliklər sayılan taun, vəba epideniyalari baş verirdi. Hal-hazırda tibb elminin inkişafı: profilaktik tədbirlər, gigiyena, peyvəndlər, tibbi maarifləndirmə və s. Bir çox infeksion xəstəliklərin tam yox olmasına gətirib çıxartmışdir, kütləvi olaraq insanların məhvinə səbəb olan epidemiyaların qarşısı alınmışdır. Uşaq infeksion xəstəlikləriolan qızılca, məxmərək, infeksionparatit, göy öskürək, su çiçəyi və s. xəstəliklərin ağır fəsadlarının qarşısı alınır. Müasir zamanda aktual infeksiyalar Hepatit B, C virusları, HİV yeni qrip virusları ştampları (toyuq qripi, donuz qripi) sayılır.

Hepatit A
Hepatit B
Hepatit C
Osteomielit
Bruselyoz
Mikoplazmoz, Toksoplazmoz
Genital herpes
Sifilis
Qonoreya
Xlomidioz
Trixomoniaz
Toksoplazmoz
Kandidoz
Papillomavirus infeksiyası


online reservation

Before coming to the clinic to, at the appropriate time and the queue range of services Pre-register online and take advantage of the services at the appropriate time without waiting in the queue.