Həzm sistemi xəstəlikləri

Qastroenterologiya - Klinik təbabətin həzm traktı (qida borusu, mədə, bağırsaq, mədəaltı vəzi və.s.) orqanlarının əsasən qeyri-infeksion mənşəli xəstəliklərinin yaranma mexanizmləri, formaları və müalicəsi ilə məşğul olan bölməsidir. Müasir laborator (biokimyəvi, bakterioloji, hormonal və.s.) və instrumental (USM. Rentgenoloji və endoskopik üsulla: ezofaqoskopiya, qastroskopiya, kolonoskopiya, laporoskopiya, rektoskopiya və.s.) müayinələrin köməyi ilə həzm traktı xəstəliklərinin erkən diaqnostikası və effektiv müalicəsi mümkün olur.

İshal
Qəbizlik
Ürəkbulanma
Qusma
Qara ciyər
Hepatologiya
Hepatoz
Hepatit A
Hepatit B
Hepatit C
Öd daşı xəstəliyi
Qastrit
Mədə və 12 barmaq bağırsaq xorası xəstəliyi
Reflyuks ezofaqit
Diafraqmanın qida borusu dəliyinin yırtığı
Öd kisəsi xəstəlikləri
Pankreatit
Kolit
Dolixosiqma
Kron xəstəliyi
Düz bağirsaq çatları
Piylənmə (alimentar)
Hidrokolonoterapiya


online reservation

Before coming to the clinic to, at the appropriate time and the queue range of services Pre-register online and take advantage of the services at the appropriate time without waiting in the queue.