Dermatologiya


Dermatologiya - dəri, selikli qişa, tüklər və dırnaqların quruluşunu və funksiyasını, həmçinin dəri xəstəliklərinin diaqnostikasını və müalicəsini öyrənən, kliniki təbabətin bir sahəsidir. Dəri xəstəlikləri geniş yayılıb, həkimə ambulator müraciərlərin 15%-ni məhz dəri xəstəlikləri ilə bağlı şikayətlər təşkil edir. Dəri xəstəliklərinin bir hissəsi keçidir, yəni bir insandan digərinə yoluxa bilir. Dəri xəstəliklərinə çox yayılmış dermatitlər, ekzemalar, civzələr, herpes, psoriaz, dərinin göbələk xəstəlikləri və s. aiddir. Dermatologiya zöhrəvi xəstəliklərlə (venerologiya) sıx əlaqədardır.

Qaşınma


online reservation

Before coming to the clinic to, at the appropriate time and the queue range of services Pre-register online and take advantage of the services at the appropriate time without waiting in the queue.