Proktologiya
PROKTOLOGİYA-- tibbin düz bağırsaq, anal dəlik və pararektal nahiyyənin xəstəlik və patologiyalarını, onların müayinə və müalicə üsullarını öyrənən sahəsidir.
proktoloji xəstəliklər əhali arasında çox yayılıb və adətən insanlar bu xəstəliklərlə əlaqədar həkimə müraciət etməyə tələsmirlər. Buna səbəb bir tərəfdən utancaqlıq, bir tərəfdən ağrı- əzıyyət qorxusu, bir tərəfdən də bu xəstəliklərə ciddi bir xəstəlik kimi yanaşmamadır. Lakin bu düzdün yanaşma deyil, çünki bu xəstəliklərdən biri düz bağırsağın xərçəngidir, digər proktoloji xəsrəliklərin də vaxtında müalicə olunmasa çox ciddi fəsadları ola bilər. Proktoloji xəstəliklər əsasən cərrahi üsullarla müalicə olunur.

-Babasil

-Kəskin paraproktit
-Xroniki paraproktit

 
 


online reservation

Before coming to the clinic to, at the appropriate time and the queue range of services Pre-register online and take advantage of the services at the appropriate time without waiting in the queue.