наши врачи

наша клиника, наша деятельность и наши достижения

гинекология

Информация об отделении

Nigar Məcidova

Mama ginekoloq, doktorant

ƏZİZOVA NAİLƏ

Mama-ginekoloq

MƏCİDOVA AFAQ HÜSEYN QIZI

Ali dərəcəli həkim mama ginekoloq. Vital Klinikanın yaradıcısı və rəhbəri

MƏCİDOVA SƏLTƏNƏT

Baş həkim, ginekoloq

педиатрия

Информация об отделении

KƏRİMOVA MƏTANƏT TOFİQ QIZI

Ali dərəcəli həkim, neonatoloq

HACIYEVA XATİRƏ

Uşaq həkimi

лаборатория

Информация об отделении

ƏMRAHOVA NİGAR RÖVŞƏN QIZI

Laboratoriya şöbə müdiri, Həkim laborant

KAZIMOVA GÜNAY

Həkim laborant

офтальмология

Информация об отделении

RZAYEVA RƏFİQƏ

Göz həkimi

хирургия

Информация об отделении

RƏŞİDOV ŞƏRƏF

ümumi cərrah

NƏZİROV RÜFƏT

Cərrah

Op.Dr. NAZİM HƏSƏNOV

Ümumi cərrah

неврология

Информация об отделении

АЙНУР АЛ?ЕВА

RÜSTƏMZADƏ GÜLNARƏ

Nevropatoloq

RZAYEVA MEHRİBAN NÜRƏDDİN QIZI

Ali dərəcəli həkim, seksopatoloq, psixoterapevt

терапия

Информация об отделении

İSMAYILOV ZAKİR

Terapevt

ABBASOVA MƏLAHƏT TALIB QIZI

Ali dərəcəli həkim, terapevt

диагностика

Информация об отделении

MUĞALLI GÜNAY

Ultrasəs müayinə üzrə mütəxəssis

анестезиология

Информация об отделении

SADIQOV RÖVŞƏV FƏRMAN OĞLU

Ali dərəcəli həkim, anestezioloq, reanimatoloq

ABBASOV ELNUR

Ali dərəcəli həkim reanimatoloq-anestezioloq

реабилитология

Информация об отделении

PAŞAYEV NİZAMİ

Reabilitoloq

онлайн резервация

Онлайн зарегистрируйтесь, и в удобное для вас время, без очереди воспользуйтесь услугами нашей клиники.