our doctors

our clinic, our activities and our successes

gynecology

Information about the department

Nigar Məcidova

Mama ginekoloq, doktorant

ƏZİZOVA NAİLƏ

Mama-ginekoloq

MƏCİDOVA AFAQ HÜSEYN QIZI

Ali dərəcəli həkim mama ginekoloq. Vital Klinikanın yaradıcısı və rəhbəri

MƏCİDOVA SƏLTƏNƏT

Baş həkim, ginekoloq

pediatrics

Information about the department

KƏRİMOVA MƏTANƏT TOFİQ QIZI

Ali dərəcəli həkim, neonatoloq

HACIYEVA XATİRƏ

Uşaq həkimi

laboratory

Information about the department

ƏMRAHOVA NİGAR RÖVŞƏN QIZI

Laboratoriya şöbə müdiri, Həkim laborant

KAZIMOVA GÜNAY

Həkim laborant

ophthalmology

Information about the department

RZAYEVA RƏFİQƏ

Göz həkimi

surgery

Information about the department

RƏŞİDOV ŞƏRƏF

ümumi cərrah

NƏZİROV RÜFƏT

Cərrah

Op.Dr. NAZİM HƏSƏNOV

Ümumi cərrah

neurology

Information about the department

ƏLİYEVA AYNUR

RÜSTƏMZADƏ GÜLNARƏ

Nevropatoloq

RZAYEVA MEHRİBAN NÜRƏDDİN QIZI

Ali dərəcəli həkim, seksopatoloq, psixoterapevt

internal illnesses

Information about the department

İSMAYILOV ZAKİR

Terapevt

ABBASOVA MƏLAHƏT TALIB QIZI

Ali dərəcəli həkim, terapevt

diagnostics

Information about the department

MUĞALLI GÜNAY

Ultrasəs müayinə üzrə mütəxəssis

anesthesiology

Information about the department

SADIQOV RÖVŞƏV FƏRMAN OĞLU

Ali dərəcəli həkim, anestezioloq, reanimatoloq

ABBASOV ELNUR

Ali dərəcəli həkim reanimatoloq-anestezioloq

rehabilitation

Information about the department

vital reabilitasiya

PAŞAYEV NİZAMİ

Reabilitoloq

online reservation

Before coming to the clinic to, at the appropriate time and the queue range of services Pre-register online and take advantage of the services at the appropriate time without waiting in the queue.